Danmarks, Grønlands og Færøernes geologi og natur

Danmark


Danmarks samlede areal en ca. 44.000 km². Heraf udgør Jylland den ene halvdel og 392 navngivne øer den anden halvdel. Den samlede kystlængde er mere end 7.300 kilometer, derfor er geologien og naturen præget af samspillet mellem land og hav. På denne platform præsenteres 14 forskellige landskabstyper. Nogle af disse er statiske som de gamle klippelandskaber på Bornholm og Christiansø, der ikke længere udvikler sig, men langsomt nedbrydes af havet og vejret. Andre landskaber er dynamiske, fordi de stadig udvikler sig. Det gælder f.eks yngre landskaber som klitlandskaberne på Vestkysten og på nordvestsiden af Sjælland.