Danmark, Færøerne og Grønlands geologi & natur er en platform, der giver et enkelt og letforståeligt billede af den geologiske og botaniske udvikling i Danmark, Færøerne og Grønland. Grønland og Færøerne har hver sin unikke tilblivelseshistorie, som gamle geologiske landskaber. Dannelsen af begge landskaber bidrager samtidig til forståelsen af, hvordan nogle af de danske landskaber er blevet til lige fra Bornholms klipper til morænebakkerne i Østjylland. Forstår man hvordan den grønlandske granit og gnejs og den færøske basalt er dannet, forstår man også hvordan nogle af de ældste danske landskaber er blevet til.